Užitočné linky:

 

Centrálny depozitár cenných papierov SR
Web: www.cdcp.sk

MH Manažment, a.s.
Web:
www.mhmanazment.sk

 

Ministerstvo financií SR
Web: www.finance.gov.sk

 

Národná banka Slovenska
Web: www.nbs.sk

 

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Web: www.bsse.sk

 

 

2020 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 514   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk