Žiadosť o preplatenie poplatkov za vedenie majetkového účtu v CDCP SR, a.s. v procese bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM SR / MH Manažment, a.s. (občan SR).

 

Žiadosť o preplatenie poplatkov za vedenie majetkového účtu v CDCP SR, a.s. v procese bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM SR / MH Manažment, a.s. (občan - zahraničie).

 

Žiadosť o preplatenie poplatkov za vedenie majetkového účtu u člena, súvisiacich s bezodplatným prevodom CP.

 

Žiadosť o preplatenie poplatkov za vedenie majetkového účtu zomrelého v procese bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM SR / MH Manažment, a.s..

 

Vyhlásenie dedičov

 

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com