Typ zmluvy sa odvíja od počtu prevádzaných ISINov.

Ak chcete previesť 1 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ A.

Ak chcete previesť 2 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ B.

Ak chcete previesť 3 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ C.

Ak chcete previesť 4 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ D.

Ak chcete previesť 5 ISIN na našu spoločnosť, zvoľte Zmluvu typ E.

Ak chcete previesť viac ako 5 ISIN, použite kombináciu viacerých zmlúv.

Ak si neviete zvoliť typ zmluvy, pozrite ukážkový príklad alebo nás kontaktujte. Zmluvu a Plnú moc zasielate v 3 rovnopisoch, pričom na 1 rovnopise Plnej moci musí byť úradne overený podpis, pre viac info pozrite priečinok Postupy alebo Návod ako vyplniť Zmluvu.

 

2020 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 514   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk