SÚŤAŽ – ŽREBOVANIE VÝHERCOV

 

Dňa 20. júla 2016 sa v priestoroch agentúry Divyd, s.r.o. uskutočnilo žrebovanie výhercov, ktorí sa zapojili do súťaže "Pomôž a vyhraj!" (Pomôžte rodinným príslušníkom previesť cenné papiere bez hodnoty zadarmo na štát a vyhrajte! ).

Žrebovanie prebehlo za účasti notárky JUDr. Mária Kucharovičová. Na žrebovaní sa zúčastnili zástupcovia vyhlasovateľa súťaže - Ing. Miloslav Michalík, generálny riaditeľ spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. a Ing. Alexandra Pápešová, manažérka spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. Počas žrebovania bola prítomná aj zástupkyňa agentúry Divyd, s.r.o., konateľka Ing. Viera Krúpová.

Výhercov vyžreboval generálny riaditeľ spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. Ing. Michalík. Počas žrebovania bolo vylosovaných 10 výhercov, piati získajú mobilné telefóny značky Lenovo a piati tablety značky Lenovo. Zároveň boli vyžrebovaní aj dvaja náhradníci pre prípad, že by niektorí z výhercov výhru neprebral alebo by o ňu nemal záujem.

Všetkých výhercov budeme osobne kontaktovať a dohodneme spôsob doručenia výhry.

Výhercom srdečne blahoželáme!

 

Mená výhercov – mobil značky Lenovo

- Ladislav Kokas, Komárno

- Zuzana Kajanová, Bratislava

- Ján Bocko, Banská Bystrica

- Marta Chlpíková, Bratislava

- Ľubomír Piala, Zbyňov

 

Mená výhercov – tablet značky Lenovo

- Štefan Kmeť, Bystričany

- Nesta Képešová, Drienovec

- Mária Novotná, Poprad-Matejovce

- Miroslav Zabadal, Myjava

- Dušan Činčura, Mestečko

 

 

 

 

 

Oznamujeme súťažiacim, že žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční v sídle spoločnosti DIVYD, s.r.o., 20.7.2016 o 10:30 za účasti notára a štatutárnych zástupcov organizátora súťaže a poskytovateľa výhry.

Mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke www.akciebezhodnoty.sk. Jednotliví výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom, resp. telefonicky. Výhra bude odovzdaná osobne v sídle spoločnosti DIVYD s.r.o.

 

 

 

 

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. pripravila súťaž o 5 tabletov a 5 mobilných telefónov.

Pomôžte rodinným príslušníkom previesť cenné papiere bez hodnoty zadarmo na štát a vyhrajte!

 

Ako môžete vyhrať?

 

1. Preverte, či vaši rodičia alebo starí rodičia majú vedený účet v CDCP SR (www.akciebezhodnoty.sk)

 

2. Ak majú akcie vedené na účte, preverte ich HODNOTU

 

3. Bezcenné akcie im pomôžte bezplatne vrátiť štátu (pozri priečinok Postupy).

 

4. Vaši rodičia či starí rodičia prestanú zbytočne platiť poplatky za vedenie účtu a vy sa môžete zapojiť do súťaže o značkové mobily a tablety značky Lenovo.

 

 

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com