PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. je oprávnená poskytovať investičné služby, vedľajšie služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS).

 

Dňa 08.11. 2012 na základe udelenia predchádzajúceho súhlasu NBS a žiadosti o členstvo v CDCP SR sa spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. stala riadnym členom CDCP SR .

 

Dňa 03.04. 2013 sa DLHOPIS, o.c.p., a.s. stal členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. vykonáva gro svojej podnikateľskej činnosti najmä pre  MH Manažment, a.s. (právny nástupca Fondu národného majetku SR), ktorý  je 100%-ný akcionár spoločnosti DLHOPIS, o. c. p., a.s.

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. od roku 2012 zabezpečovala zákonný proces bezodplatných prevodov cenných papierov na štát,

previedla viac ako 1 mil. kusov cenných papierov, čím umožnila viac ako 200 tis. občanom zbaviť sa cenných papierov, ktoré nemali žiadnu hodnotu,  zrušiť majetkový účet a zbaviť sa tak povinnosti platiť poplatky za vedenie majetkového účtu.

 

 

 V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na dobeh prevodových požiadaviek občanov v rámci zákonného procesu, aktívnu vzdelávaciu činnosť v oblasti zefektívnenia využitia cenných papierov,  na činnosti archivácie a digitalizácie dokumentácie zo zákonného procesu bezodplatných prevodov, prípravu krokov k možnosti rozšírenia ponuky poskytovaných služieb obchodníka s cennými papiermi.

 

Zároveň sa naša spoločnosť rozhodla sprístupniť občanom možnosť zbaviť sa cenných papierov, ktoré pre nich nemajú žiadnu hodnotu a aj napriek tomu za ne musia každoročne platiť poplatok za vedenie účtu. Občan sa prevodom cenných papierov zbaví ďalších poplatkov, ktoré by mu do budúcnosti vyplývali z vedenia majetkového účtu. Občan môže cenné papiere darovať prostredníctvom darovacej zmluvy a plnej moci, ktorých tlačivá nájde v priečinku Prevod CP za poplatok / Tlačivá.

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 515   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk

Povinné informácie

Právne informácie