Uvádzame jednotlivé postupy pre prípady:

 

A.  Chcete previesť vlastné cenné papiere       - mám vedený účet v CDCP

                                                                          - mám vedený účet u člena CDCP (napr. banka)

 

B.  Chcete previesť vlastné cenné papiere prostredníctvom splnomocnenej osoby (napr. sused)

 

C.  Chcete previesť vlastné cenné papiere prostredníctvom splnomocnenia našej spoločnosti

 

D.  Chcete previesť zdedené cenné papiere, ktoré sú uvedené v osvedčení o dedičstve a nemáte majetkový účet   (priamo z majetkového účtu

      zomrelého)

 

E.  Chcete previesť na MH Manažment, a.s., všetky zdedené cenné papiere, ktoré nie sú uvedené v osvedčení o dedičstve (t.j. priamo

      z majetkového účtu zomrelého)

 

F.   Chcete previesť cenné papiere za maloletého, ako jeho zákonný zástupca

 

G.  Chcete previesť cenné papiere za nesvojprávneho, ako jeho opatrovník

 

H.  Nemáte výpis z majetkového účtu

 

I.   Nemáte výpis z majetkového účtu zomrelého/poručiteľa

 

 

V prípade, že sa Vás ani jeden z  uvedených postupov netýka, zavolajte nám na bezplatnú infolinku 0800 124 784,

prípadne nás kontaktujte mailom na info@dlhopisocp.sk

 

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com