OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE BEZODPLATNÝ PREVOD CENNÝCH PAPIEROV NA ŠTÁT SKONČIL 30.06.2016.

Informácia o možnosti bezodplatného prevodu cenných papierov na právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky spoločnosť MH Manažment, a.s.

 

Občania - fyzické osoby, ktorí majú v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP SR") alebo u člena CDCP vedený účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov, prípadne ktorí nadobudli cenné papiere na základe právoplatne ukončeného dedičského konania, majú možnosť bezodplatne previesť svoje cenné papiere na účet MH Manažment, a.s., pre viac informácií sledujte priečinok Novinky.

 

 

Prostredníctvom 150 vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. môžete v období od 1.1.2016 do 30.6.2016 bezodplatne ponúknuť zaknihované cenné papiere MH Manažment, a.s. (okrem obdobia technickej prestávky viď Novinky)

 

Aj napriek tomu, že považujete niektoré alebo všetky Vami vlastnené cenné papiere za tzv. "bezcenné" (tzn. cenné papiere bez trhovej hodnoty), máte povinnosť platiť poplatky za ich vedenie na Vašom majetkovom účte v zmysle platného cenníka CDCP SR. V prípade, že nemáte záujem byť naďalej vlastníkom "bezcenných" cenných papierov, ponúkame Vám možnosť bezodplatne ich previesť na účet MH Manažment, a.s.. Ako postupovať, a aké dokumenty budete k prevodu potrebovať uvádzame v priečinku Postupy. MH Manažment, a.s. vráti občanom, ktorí prevedú cenné papiere, poplatky za vedenie majetkového účtu za 3 roky (rok prevodu a dva predchádzajúce).

 

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že je výlučne na Vašom slobodnom rozhodnutí, či považujete cenné papiere, ktorých ste majiteľom, za bezcenné a či o ne máte alebo nemáte záujem

 

Prevod cenných papierov od fyzických osôb realizuje MH Manažment, a.s. v zmysle zákona č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v spolupráci s obchodníkom s cennými papiermi, spoločnosťou DLHOPIS, o.c.p., a.s. a spoločnosťou Slovenská pošta, a.s. (ďalej len "Slovenská pošta"). V prípade, že sa rozhodnete využiť možnosť, ktorú Vám v zmysle zákona ponúka MH Manažment, a.s. , navštívte vybrané pracoviská Slovenskej pošty a požiadajte o prevod tzv. "bezcenných" cenných papierov na MH Manažment, a.s..

 

 

K prevodu cenných papierov na MH Manažment, a.s. je potrebné preukázať sa osobnými dokladmi

 

K prevodu cenných papierov na MH Manažment, a.s. je potrebné preukázať sa osobnými dokladmi (preukaz totožnosti) spolu s výpisom z účtu majiteľa cenných papierov, ktorý je zasielaný s faktúrou za vedenie účtu v CDCP SR. V prípade, že Vám tento výpis z účtu majiteľa cenných papierov nebol doručený, môžete oň požiadať na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. (150 pracovísk, ktorých zoznam nájdete v priečinku pracoviská Slovenskej pošty, a.s. ). Výpis z účtu majiteľa v CDCP SR Vám bude následne zaslaný na Vami vybranú adresu, ktorú uvediete pri požiadaní výpisu. Zároveň Vás však upozorňujeme, že bezplatne je možné vyhotoviť len jeden výpis z účtu majiteľa cenných papierov. V prípade potreby zastupovania fyzickej osoby je možné použiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com