Zákon č. 211/2000 Z. z.

Stratégia vykonávania pokynov a zoznam miest výkonu

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania pokynov klientov (2020)

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Tel.: +421 2 502 29 514     info@dlhopisocp.sk      www.dlhopisocp.sk