Zákon č. 211/2000 Z. z.

Stratégia vykonávania pokynov a zoznam miest výkonu

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania pokynov klientov (2020)

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com