Oznamujeme občanom, že spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. s okamžitou platnosťou
k 7.5.2015 pozastavuje proces spoplatnených prevodov nechcených akcií na spoločnosť DLHOPIS.

Dôvodom pozastavenia je schválenie novely zákona o cenných papieroch Národnou radou Slovenskej republiky, ktorou by malo dôjsť k predĺženiu možnosti vykonania bezodplatných prevodov cenných papierov na Fond národného majetku SR v období
od 1. júla 2015 do 30. júna 2016.

Občania, ktorí majú záujem o vykonanie bezodplatných prevodov svojich cenných papierov na Fond národného majetku budú môcť tak urobiť už čoskoro. Predpokladaný termín opätovného spustenia prijímania cenných papierov je stanovený na stredu 1. júla 2015.
Podrobnejšie informácie budú zverejnené na našej webovej stránke v sekcii Novinky. 

Od 1.5.2015 je možné previesť nechcené cenné papiere na našu spoločnosť.
Podrobný návod na vyplnenie spolu so vzorom nájdete v konkrétnom priečinku.


Ak vlastníte cenné papiere, a chcete ich previesť na našu spoločnosť, kliknite vľavo na priečinok VLASTNÍM CP.

Ak ste zdedili cenné papiere, a chcete ich previesť na našu spoločnosť kliknite vľavo na priečinok ZDEDIL SOM CP.

Ak ste zákonný zástupca maloletej osoby, ktorá vlastní cenné papiere, a chcete ich previesť na našu spoločnosť kliknite vľavo na priečinok MALOLETÝ.

Ak ste opatrovník nesvojprávnej osoby, ktorá vlastní cenné papiere, a chcete ich previesť na našu spoločnosť kliknite vľavo na priečinok NESVOJPRÁVNY.

Vzhľadom k tomu, že od 1. 1. 2015 už nie je možnosť bezodplatne previesť cenné papiere na FNM, pripravuje spoločnosť DLHOPIS, o.c.p, a.s. pre klientov - fyzické osoby možnosť prevodu nechcených cenných papierov.
Poplatky spojené s prevodom v tomto prípade uhrádza klient.

Prevodom nechcených cenných papierov sa zbavíte povinnosti uhrádzať poplatky/faktúry za vedenie svojho majetkového účtu, ktoré Vám každoročne vystavuje Centrálny depozitár cenných papierov.
Podrobné informácie o možnosti odplatného prevodu cenných papierov budú zverejnené po ukončení rokovaní v najbližších týždňoch na tejto stránke.


Oznamujeme klientom, že Centrálny depozitár cenných papierov SR bude z majetkových účtov klientov sťahovať cenné papiere nižšie uvedených emitentov, a to k 30. 6. 2015.

ISIN Nzoov IČO
880990001880 LOVINIT, a.s. 36023612
SK1120003019 Sklárne Poltár a.s. 00012483
SK1120003035 Tlakové nádoby, a.s. " v likvidácií " 31618952
SK1120002573 STM STAV, a.s. 31620272
SK1120006640 RUDEA a.s. 36005568
SK1120005154 RUDEA a.s. 36005568
SK1120005162 RUDEA a.s. 36005568
SK8110002273 AGROSLATINA, družstvo 31581889
SK8110001655 AGROSLATINA, družstvo 31581889
CS0005062553 Vzduchotechnika Nové Mesto nad Váhom, a.s. 00009067
SK8120000424 Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva 00209716
880960007636 Poľnohospodárske a obchodné družstvo Kostolná pri Dunaji 17638160
880960002819 Poľnohospodárske družstvo QUARTA Neded 00587770
SK1120006806 ZTS EMS, a.s. v konkurze 36314633
CS0005059153 E S P E akciová spoločnosť 31563210
880960009095 Poľnohospodársko - obchodné družstvo Sačurov 00209457
CS0008467353 DREVOUNIA, akciová spoločnosť pre zahraničný obchod 00228346
SK1120010030 Tatranský golfový club, a.s. 36458350
SK1120010022 Tatranský golfový club, a.s. 36458350
SK1110008515 EUROCOVER, a. s. v likvidácii 31393705
SK1120005709 MULTICREDIT REAL a.s. 30230080
SK1120005717 MULTICREDIT REAL a.s. 30230080
CS0009004858 AM-30 a.s. 31322948
SK1110000041 VÚB KUPÓN, investičný fond, a.s. 17333377

Prosíme klientov, ktorí spísali Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov do 31. 12. 2014, ale z dôvodu nedoposlania požadovaných dokladov alebo chyby na zmluve im nebolo možné doposiaľ vyhovieť, aby si skontrolovali, či vlastnia CP vyššie uvedených emitentov. Ak áno, aby urýchlene postupovali podľa inštrukcií pracovníkov spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s., a teda doposlali požadované doklady, alebo ihneď po vyzvaní klienta na spísanie opravnej zmluvy pracovníkom Slovenskej pošty, a.s. takúto opravu zmluvy vykonali, v záujme urýchlenia bezodplatného prevodu cenných papierov.