H.  Nemáte výpis z majetkového účtu

 

- o výpis z majetkového účtu môžete požiadať na ktoromkoľvek vybranom pracovisku Slovenskej pošty, a.s. Preukážete sa dokladom totožnosti, na základe ktorého Vám bude spísaná žiadosť o výpis z majetkového účtu (hnedé tlačivo).

 

- Následne bude žiadosť zaslaná do spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. a po jej vyhovení Vám bude výpis zaslaný poštou na Vami uvedenú adresu.

 

2020 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 514   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk