Cenník za službu – prevod cenných papierov za poplatok – platný od 01.03.2017

Služba – typ zmluvy

 

prevod 1 ISINu   - typ A

 

prevod 2 ISINov - typ B

 

prevod 3 ISINov - typ C

 

prevod 4 ISINov - typ D

 

prevod 5 ISINov - typ E

 

Cena za službu

 

35,00 EUR

 

55,00 EUR

 

65,00 EUR

 

75,00 EUR

 

89,00 EUR

Poplatok sa odvíja od počtu ISINov, ktoré chcete previesť. V prípade, že neviete, čo je ISIN, alebo si nie ste istí pri voľbe správneho typu zmluvy, nahliadnite do výpisu z majetkového účtu (viď. vzor výpisu), alebo nás kontaktujte telefonicky/emailom.

Poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet 633 494 0112/0200 IBAN: SK62 0200 0000 0063 3494 0112 BIC: SUBASKBX (vkladom na účet, prevodom alebo poštovou poukážkou na účet) ako variabilný symbol uvediete svoj dátum narodenia (vo formáte DeňMesiacRok) a v prípade dedičstva uvediete dátum narodenia poručiteľa. Do poznámky uvediete svoje meno a priezvisko a v prípade dedičstva uvediete meno a priezvisko poručiteľa. Fotokópiu dokladu o úhrade poplatku (vkladový lístok potvrdený bankou, ústrižok poštového poukazu na účet, bankový výpis  a pod.) ste povinný priložiť k Darovacej zmluve.

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 515   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk