NOVINKY

VÁŽENÍ KLIENTI,

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ, ŽE MOŽNOSŤ PREVODU

CENNÝCH PAPIEROV ZA POPLATOK CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ

KONČÍ K 30.11.2022.

 

PO TOMTO TERMÍNE UŽ NEBUDE MOŽNÉ CENNÉ PAPIERE PREVÁDZAŤ

CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ. VŠETKY ROZPRACOVANÉ SPISY BUDÚ UKONČENÉ

DO TERMÍNU 30.11.2022

Od 07.01.2020 nás nájdete v nových priestoroch prevádzky spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. Tomášikova 30, administratívno-prevádzkovom komplexe OMNIA 2000 a.s. Ružinov – 3. poschodie.

 

 

 

V prípade osobnej návštevy je potrebné dohodnúť si stretnutie vopred telefonicky na 02/50 22 9514 a 02/50 22 9519.

 

Osobne nás môžete navštíviť v nových priestoroch prevádzky spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. Tomášikova 30, administratívno-prevádzkovom komplexe OMNIA 2000 a.s. Ružinov – 3. poschodie.

 

Darovaciu zmluvu je po predchádzajúcom telefonickom dohovore možné spísať aj osobne a to v pracovných dňoch:

 

pondelok – štvrtok      od 8:00 do 11:00 a od 13:30 do 15:30

piatok                           od 8:00 do 11:00

(čas sa môže z technických príčin operatívne meniť)

 

Prineste si so sebou všetky potrebné prílohy (najmä však platný doklad totožnosti a výpis z majetkového účtu). V prípade, že si nie ste istí, aké prílohy potrebujete, nahliadnite do priečinku postupy, alebo nás kontaktujte.

 

V priečinku PREVOD CP ZA POPLATOK sú uverejnené Zmluvy a Plná moc, ktorými môže občan darovať cenné papiere našej spoločnosti za poplatok, ako aj všetky ostatné informácie k prevodu. Pre viac informácií k cenám za danú službu pozrite priečinok Cenník a to konkrétne - Ceny za prevody CP za poplatok. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s.  sa stala partnerom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi v projekte „Cenný papier  ako nastroj efektívneho zamestnaneckého benefitu“.

Viac info o projekte nájdete v priečinku „Pripravované akcie a semináre“

Ak máte otázky ohľadne zákonného procesu prevodov cenných papierov na štát, ktorý skončil 30.06.2016,

volajte niektorú z nasledujúcich liniek: 02 50 22 9514, 02 50 22 9519

 

2020 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 514   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk