NOVINKY

Oznamujeme občanom, že darovaciu zmluvu je po predchádzajúcom telefonickom dohovore možné spísať aj osobne v sídle spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01  Bratislava, a to v pracovných dňoch:

 

pondelok – štvrtok      od 8:00 do 11:00 a od 13:30 do 15:30

piatok                           od 8:00 do 11:00

(čas sa môže z technických príčin operatívne meniť)

 

V prípade osobnej návštevy je potrebné dohodnúť si stretnutie vopred telefonicky na 02/50229511 a 02/50229518.

 

Prineste si so sebou všetky potrebné prílohy (najmä však platný doklad totožnosti a výpis z majetkového účtu). V prípade, že si nie ste istí, aké prílohy potrebujete, nahliadnite do priečinku postupy, alebo nás kontaktujte.

 

Oznamujeme občanom, že v priečinku PREVOD CP ZA POPLAROK sú uverejnené Zmluvy a Plná moc, ktorými môže občan darovať cenné papiere našej spoločnosti za poplatok, ako aj všetky ostatné informácie. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Oznamujeme občanom, ktorí chcú previesť cenné papiere na našu spoločnosť, že spoločnosť schválila cenník za službu – prevod cenných papierov za poplatok. Pre viac informácií k cenám za danú službu pozrite priečinok Cenník.

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s.  sa stala partnerom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi v projekte „Cenný papier  ako nastroj efektívneho zamestnaneckého benefitu“.

Viac info o projekte nájdete v priečinku „Pripravované akcie a semináre“

Ak máte otázky ohľadne zákonné procesu prevodov cenných papierov na štát, ktorý skončil 30.06.2016,

volajte niektorú z nasl. Liniek: 02 50 22 95 11, 02 50 22 95 12, 02 50 22 95 20

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 515   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk