Menové kurzy

Slovenský kapitálový trh

Definícia vybraných odborných pojmov

Aktuality:

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. pripravuje pre občanov možnosť previesť cenné papiere na našu spoločnosť za poplatok a zbaviť sa tak každoročnej povinnosti platiť poplatok za vedenie majetkového účtu. Cenník, ako aj podmienky prevodu budú zverejnené koncom februára 2017.

 

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s.  sa stala partnerom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi v projekte „Cenný papier  ako nastroj efektívneho zamestnaneckého benefitu“.

Viac info o projekte nájdete v priečinku „Pripravované akcie a semináre“

NOVINKY

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. pripravuje pre občanov možnosť previesť cenné papiere na našu spoločnosť za poplatok a zbaviť sa tak každoročnej povinnosti platiť poplatok za vedenie majetkového účtu. Cenník, ako aj podmienky prevodu budú zverejnené koncom februára 2017.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s.  sa stala partnerom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi v projekte „Cenný papier  ako nastroj efektívneho zamestnaneckého benefitu“.

Viac info o projekte nájdete v priečinku „Pripravované akcie a semináre“

Ak máte otázky ohľadne Bezodplatného prevodu cenných papierov na štát, (ktorý skončil 30.06.2016), volajte niektorú z nasledovných liniek:

02 50 22 95 11, 02 50 22 95 12, 02 50 22 95 18, 02 50 22 95 20

 

2013 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 515   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk