NOVINKY

VÁŽENÍ KLIENTI,

SPOLOČNOSŤ DLHOPIS, o.c.p., a.s.

DŇA 2.3.2023 VSTÚPILA DO LIKVIDÁCIE

A NEVYKONÁVA UŽ ŽIADNE PREVODY

CENNÝCH PAPIEROV.

VÁŽENÍ KLIENTI,

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ, ŽE MOŽNOSŤ PREVODU

CENNÝCH PAPIEROV ZA POPLATOK CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ

KONČÍ K 30.11.2022.

 

PO TOMTO TERMÍNE UŽ NEBUDE MOŽNÉ CENNÉ PAPIERE PREVÁDZAŤ

CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ. VŠETKY ROZPRACOVANÉ SPISY BUDÚ UKONČENÉ

DO TERMÍNU 30.11.2022

 

2023 DLHOPIS, a.s. v likvidácii, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, dlhopisocp.cp@gmail.com