NOVINKY

VÁŽENÍ KLIENTI,

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ, ŽE MOŽNOSŤ PREVODU

CENNÝCH PAPIEROV ZA POPLATOK CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ

KONČÍ K 30.11.2022.

 

PO TOMTO TERMÍNE UŽ NEBUDE MOŽNÉ CENNÉ PAPIERE PREVÁDZAŤ

CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ. VŠETKY ROZPRACOVANÉ SPISY BUDÚ UKONČENÉ

DO TERMÍNU 30.11.2022

 

2020 DLHOPIS, o.c.p., a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  Tel.: +421 2 502 29 514   info@dlhopisocp.sk    www.dlhopisocp.sk